fbpx
Cart 0

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPACERU SZLAKIEM CHOPINOWSKIM w Warszawie

dla słuchaczy radia Chillizet

 1. CHOPIN POINT WARSAW zarejestrowany pod adresem: ul. Bolesława Podczaszyńskiego 18, 01-867 Warszawa i nr NIP 5211999641 jako Sea Guide Barbara Kotarba, jest organizatorem spaceru pt. „Spacer Szlakiem Chopinowskim”, w ramach którego przedstawiciel organizatora, w formie spaceru oprowadza uczestników po wybranych miejscach w Warszawie związanych z życiorysem Fryderyka Chopina.
 2. Spacer przeznaczony jest dla turystów indywidualnych.
 1. Udział w spacerze jest bezpłatny i odbywa się w formacie free walking tour – oznacza to, że za udział w naszym spacerze uczestnik nie ponosi żadnego kosztu. Pod koniec oprowadzania według wyłącznie dobrowolnego uznania, można wynagrodzić przewodnika dowolną kwotą za jego pracę. Decyzja o tym, czy wynagrodzić przewodnika i w jakiej wysokości należy w całości do uczestnika!
 1. Każdy uczestnik może również dobrowolnie wesprzeć działalność Organizatora dowolną kwotą poprzez portal https://zrzutka.pl/v66kza
 1. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 1. W spacerze może wziąć udział każdy, kto dokonał wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem strony https://chopinpoint.com.pl/chillichopin
 1. Nie ma ograniczeń co do wieku uczestników, jednak osoby poniżej 18-stego roku życia muszą dokonać zgłoszenia z opiekunem lub przedstawić stosowne oświadczenie – zgodę na udział w spacerze.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników spacerów oraz następstwa z niego wynikające w tym za wypadki losowe, w szczególności chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.
 1. Uczestnik biorąc udział w spacerze jednocześnie wyraża zgodę na ewentualne zarejestrowanie spaceru przez Organizatora w formie fotografii oraz filmu reportażowego. Organizatorowi przysługuje nieograniczone
  w czasie i przestrzeni terytorialnej nieodpłatne prawo do wykorzystywania fotografii oraz filmu wyłącznie
  w celach związanych z działalnością Organizator, w szczególności poprzez publikację ww. materiałów na własnych stronach www, w mediach społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych. Ewentualne wykorzystanie ww. materiałów odbywać się będzie z poszanowaniem godności i etyką.
 1. W przypadku większego zainteresowania spacerem aniżeli przewidzianą ilością miejsc, Organizator rozpatrzy możliwość organizacji drugiego wydarzenia w tej samej formule w innym terminie.
 1. W przypadkach losowych, niezależnych od Organizatora zastrzega on sobie możliwość odwołania spaceru
  w podanej dacie i jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania wszystkich uczestników oraz wskazania nowej daty jego realizacji.
 1. Wszyscy uczestnicy spaceru zobowiązania są do przestrzegania obowiązujących zaleceń dotyczących COVID-19, czyli w wolnej przestrzeni bez maseczek możemy przemieszczać się 2 metry od siebie.
X