Cart 0

Piotr Nowak – fortepian

Fryderyk Chopin:
-Etiuda op. 10 nr 12 „Rewolucyjna”
-Ballada g-moll op. 23
-Mazurki op. 17: nr 1 B-dur, nr 2 e-moll, nr 3 As-dur, nr 4 a-moll
-Etiuda a-moll op. 25 nr 11
-Polonez As-dur op. 53