Cart 0

Wojciech Kruczek – piano

Polonez A-dur op. 40 nr 1
Ballada g-moll op. 23
Etiuda h-moll op. 25 nr 10
Polonez gis-moll op. posth.
Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22