Cart 0

Piotr Nowak – piano

Frédéric Chopin:
-Etude c minor op. 10 no. 12 „Revolutionary”
-Etude b minor op. 25 no. 10
-Ballade g minor op. 23
-Mazurkas op. 17:
no. 1- B-flat major,
no. 2 – e minor,
no. 3 – A-flat major,
no. 4 – a minor
-Etude a minor op. 25 no. 11
-Nocturne D-flat major op. 27 no. 2
-Grand Valse Brillante E-flat major op. 18
-Polonaise A-flat major op. 53